Kalite Temsilcileri

SIRA NO

BİRİM ADI

BİRİM KALİTE TEMSİLCİSİ

DAHİLİ NO

E-Mail ADRESİ

1

Genel Sekreterlik

Metin KÜÇÜK

10024

genelsekreterlik@istanbul.edu.tr

SIRA NO

BİRİM ADI

BİRİM KALİTE TEMSİLCİSİ

DAHİLİ NO

E-Mail ADRESİ

1

Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu

Doç.Dr. Yeşim Yeşer ÖZER YÜRÜR

11222

yozer@istanbul.edu.tr

SIRA NO

BİRİM ADI

BİRİM KALİTE TEMSİLCİSİ

DAHİLİ NO

E-MAİL ADRESİ

1

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ergün YOLCU

10055

eyolcu@istanbul.edu.tr

2

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Ahmet COŞKUN

10027

ahmetcoskun05@gmail.com

acoskun@istanbul.edu.tr

3

Hukuk Müşavirliği

Fedli KOÇ

10075

tiryaki@istanbul.edu.tr

4

Garaj Amirliği

Hüseyin GÜVEŞ

10133

guves@mynet.com

5

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Dursun AKDAĞ

10030

dursunak@istanbul.edu.tr

6

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Necla ASLAN

10132

naslan@istanbul.edu.tr

7

Özel Güvenlik ve Koruma Müdürlüğü

Ali NERGİS

10063

anergis@istanbul.edu.tr

8

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Dr. Pervin BEZİRCİ

16767

pervinb@istanbul.edu.tr

9

Personel Daire Başkanlığı

Bilgin HAFIZMEHMETOĞLU

10041

bilgin.hafizmehmetoglu@istanbul.edu.tr

10

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Yavuz PADEM

10039

yavuz.padem@istanbul.edu.tr

11

Sivil Savunma Uzmanlığı

Ali NERGİS

10263

alinergis65@hotmail.com

12

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Abdullah ATEŞ

10122

abdullah.ates@istanbul.edu.tr

13

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Yrd. Doç. Dr. Cemil Akçay


10070

zakcay@hotmail.com

14

Yazı İşleri ve Genel Evrak Müdürlüğü

Hatice ÇALIŞ

10050

hcalis@istanbul.edu.tr

15

İç Denetim Birimi Başkanlığı

Ahmet ARSLAN

10129

ahmet.arslan@istanbul.edu.tr

16

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Prof. Dr. Halim İŞSEVER

26602,

26610

halimissever@gmail.com

SIRA NO

BİRİM ADI

BİRİM KALİTE TEMSİLCİSİ

DAHİLİ NO

E-MAİL ADRESİ

1

Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi


2

Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN
Yrd. Doç. Dr. Burak ŞİŞMAN
Nimet KUYAR

10042

11165

10042

gulsecen@istanbul.edu.tr

buraksisman@istanbul.edu.tr

kuar@istanbul.edu.tr

3

Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi


4

Çevre ve Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi


5

Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hatice KILIÇ AYDIN

10770

htc@istanbul.edu.tr

6

Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi

7

Doğal Zenginlikleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

Prof.Dr. Müfit ÖZULUĞ

12046

mozulu@istanbul.edu.tr

8

Ekonomi Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi


9

Epilepsi Uygulama ve Araştırma Merkezi


10

Dil Merkezi

Doç.Dr. Fatma BÖLÜKBAŞ

41121 26107

fbolukbas@istanbul.edu.tr

11

Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Doç. Dr. Ercan SARIDOĞAN

10486

ercan.saridogan@istanbul.edu.tr

12

Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Prof. Dr. Pınar ÜNAL

11689

pinsal@istanbul.edu.tr

13

Küresel Siyaset ve Yönetim
Uygulama ve Araştırma Merkezi


14

Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Prof.Dr.Resa AYDIN

12872

resaaydin@gmail.com

15

Müze ve Kültür Miraslarının Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yrd. Doç. Dr. Güner SAĞIR

10766
10956

guner.sagir@istanbul.edu.tr

16

Sermaye Piyasaları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Prof. Dr. Ahmet KÖSE

18247

ahmetkos@istanbul.edu.tr


17

Sosyal Sorumluluk Araştırma ve Uygulama Merkezi18

Stratejik Araştırmalar Merkezi


19

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Nilgün UĞUROĞLU
Veysel Umur ÜRGÜN

13083
13081

nilgun.uguroglu@istanbul.edu.tr
veyselurgun@gmail.com

20

Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi

Dilek YAVUZTÜRK

31165

dilekyavuzturk84@hotmail.com
koraygunaydin@gmail.com

21

Toplum Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Prof.Dr.Ayşe Emel ÖNAL
Dr. Mehmet ÇETİN
Tülin ATASEVEN

32173
7272200

7272200

onale@istanbul.edu.tr

mehmet.cetin@istanbul.edu.tr
tulin.ataseven@istanbul.edu.tr

22

Dericilik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Prof.Dr.Umay B.FIRAT

18648

umay@istanbul.edu.tr

23

Hepatopankreatobiliyer Sistem Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi


24

Haldun Taner Tiyatro Uygulama ve Araştırma Merkezi


25

İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi


26

Teknoloji Transfer Merkezi

Taylan MARAL

42601tmaral@istanbul.edu.tr

27

Türk Halkbilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Doç.Dr.Abdulkadir EMEKSİZ

15869

abdulkadiremeksiz@yahoo.com

28

Gıda Antioksidanları Ölçümü Uygulama ve Araştırma Merkezi

Prof. Dr. Kevser Sözgen

17718

sozgen@istanbul.edu.tr

29

Hipofiz Hastalıkları ve Tümörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Prof. Dr. Necmettin TANRIOVER

23049

nctan27@yahoo.com

30

İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Lab. Duri Şehvar ÖZER UNAL
Klinik Meral KAZAK

13405

durisehvar@gmail.com,

meral.kazak@istanbul.edu.tr

31

Ostearkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Prof. Dr. Gülsün PAZVANT

17196

gulsun@istanbul.edu.tr

32

Afrika Çalışmaları ve Uygulama ve Araştırma Merkezi

Nuray ŞENER

16770

nuray.sener73@istanbul.edu.tr

33

İnsan Hakları Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi

Prof. Dr. İbrahim KAYA

10966

kayai@hotmail.com

SIRA NO

BİRİM ADI

BİRİM KALİTE TEMSİLCİSİ

DAHİLİ NO

E-MAİL ADRESİ

1

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

Dr. Öğr. Üyesi Hayrünisa ALP

11956

hyralp@istanbul.edu.tr

2

Çocuk Sağlığı Enstitüsü

Dr.Sos. Hacer NALBANT

32336

hnalbant@istanbul.edu.tr

3

Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Prof. Dr .H. Arzu ERGEN

33303

aergen@istanbul.edu.tr

4

Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Sinan DEMİREL

26051

sinan@istanbul.edu.tr

5

Fen Bilimleri Enstitüsü

Ümran SARAÇ

11178

umran@istanbul.edu.tr

6

İşletme İktisadı Enstitüsü


7

Muhasebe Enstitüsü

Prof.Dr.Sema ÜLKER

18414

semulker@istanbul.edu.tr

8

Onkoloji Enstitüsü

Prof. Dr. Pınar Mualla SAİP

34134

kalitekurulu2012@gmail.com,
pinarsaip@gmail.com

9

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Prof.Dr.İlhan İLKILIÇ
Prof.Dr.Semra ÖZDEMİR
Doç. Dr. Eray YURTSEVEN
Sevda MUTLU
Leman KILINÇKAYA

22016
22016
22016
22652
22857

ilhan.ilkilic@istanbul.edu.tr
hsf@istanbul.edu.tr
eyurt@istanbul.edu.tr
smutlu@istanbul.edu.tr
leman.kilinckaya@istanbul.edu.tr

10

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Prof.Dr.Yasemin IŞIKTAÇ

10048

isiktac@istanbul.edu.tr

11

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Mahmut AYDIN

26662

fankot@gmail.com


SIRA NO

BİRİM ADI

BİRİM KALİTE TEMSİLCİSİ

DAHİLİ NO

E-MAİL ADRESİ

1

İstanbul Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Ümit Dilber MUTLU DEMİREL

32995

umitdturkoglu@yahoo.com

2

Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Yasemin IŞIKTAÇ

11011

isiktac@yahoo.com
isiktac@istanbul.edu.tr

3

Edebiyat Fakültesi

Yrd.Doç.Dr.Sema KARAKELLE

15949

semakara@istanbul.edu.tr

4

Fen Fakültesi

Prof. Dr. Deniz
Değer ULUTAŞ

15292

denizdeger@yahoo.com
deger@istanbul.edu.tr

5

İktisat Fakültesi

Prof. Dr. Nazan SUSAM


Prof.Dr. Salim Ateş OKTAR
Doç.Dr. Halil TUNALI


Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN
Doç. Dr. Umut OMAY
Yrd. Doç. Çiğdem Börke TUNALI
Serkan SARAÇTuran KAYA
Şengül TAŞKIRAN


11400-11401-11029
11676


11400-11401-
11601
11658

11489
11750

11401-11402-11403
10719
11459

nsusam@istanbul.edu.tr


oktarat@istanbul.edu.tr
htunali@istanbul.edu.tr


akmans@istanbul.edu.tr

umutomay@istanbul.edu.tr
cbtunali@istanbul.edu.tr

ssarac@istanbul.edu.trurankaya@istanbul.edu.tr
sengul.taskiran@istanbul.edu.tr

6

Eczacılık Fakültesi

Prof.Dr.Emine AKALIN URUŞAK

13401

akaline@istanbul.edu.tr

7

Diş Hekimliği Fakültesi

Prof.Dr.Özen DOĞAN ONUR

10063

anergis@istanbul.edu.tr

8

İşletme Fakültesi

Doç.Dr.Cem CÜNEYT ARSLANTAŞ

18370
18371

cneyta@istanbul.edu.tr

9

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Prof. Dr. Ayşegül KOMSUOĞLU
Doç.Dr.Başak TURAN İÇKE
Yrd. Doç. Dr. Zümrüt ECEVİT SATI
Yrd. Doç. Dr. Güven Gürkan ÖZTAN
Yrd. Doç. Dr. Sedat APAK
Yrd. Doç. Dr. Yusuf AYTÜRK
Araş. Gör. Dr. Gökçe AKDEMİR
Ercüment E.EFE
Kadriye ÇAKMAK KURT
Naci KOCA
Ayfer SAVAŞ
Şenol ŞEN
Gazanfer YEŞİLÇİMEN

42208
42206
42206
42255
42255
42255
42255
42203
12314
42274
42226
42213
42221

komsu@istanbul.edu.tr
batu@istanbul.edu.tr
zsati@istanbul.edu.tr
güven.oztan@istanbul.edu.tr
sedat.apak@istanbul.edu.tr
yayturk@istanbul.edu.tr
gakdemir@istanbul.edu.tr
erman.efe@istanbul.edu.tr
kadriye.kurt@istanbul.edu.tr
naci.koca@istanbul.edu.tr
ayfers@istanbul.edu.tr
senolsen@istanbul.edu.tr
gazanfer.yesilcimen@istanbul.edu.tr

10

İletişim Fakültesi

Yrd.Doç.Dr.Özlem ARDA
Yrd.Doç.Dr.Süleyman TÜRKOĞLU

12705
12716

ozlemarda@İstanbul.edu.tr
turkoglus@İstanbul.edu.tr

11

Su Ürünleri Fakültesi

Prof.Dr.Devrim MEMİŞ

16389

mdevrim@istanbul.edu.tr

12

İlahiyat Fakültesi

Doç.Dr.Ayşe ZİŞAN FURAT

27781

zisanfurat@yahoo.com

13

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi


14

Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Onur DİKMENLİ

19245

onur@istanbul.edu.tr

SIRA NO

BİRİM ADI

BİRİM KALİTE TEMSİLCİSİ

DAHİLİ NO

E-Mail ADRESİ

1

Enformatik Bölümü

Prof.Dr.Sevinç GÜLSEÇEN

10037
12340

gulsecen@istanbul.edu.tr

2

Güzel Sanatlar Bölümü

Ok. Dr. Şennur KAYA,
Ok. Dr. Akın TUNCER,
Ok. Dr. Hatice ADIGÜZEL

16838

kayasen@istanbul.edu.tr,
atuncer@istanbul.edu.tr,
ahatice@istanbul.edu.tr

SIRA NO

BİRİM ADI

BİRİM KALİTE TEMSİLCİSİ

DAHİLİ NO

E-Mail ADRESİ

1

Yabancı Diller Yüksekokulu

Süleyman DİRDİ

26008

suleyman42_1976@hotmail.com

2

Devlet Konservatuarı

Prof. Aygül GÜNALTAY

27202

aygulgunaltay@gmail.com
konservatuvar@istanbul.edu.tr

SIRA NO

BİRİM ADI

BİRİM KALİTE TEMSİLCİSİ

DAHİLİ NO

E-Mail ADRESİ

1

Adalet Meslek Yüksekokulu

Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman SAVAŞ
Hıdır ERDEMİR
Öğr. Gör. Ali TEZCAN
Hediye ÇİL

14005
14003
14042
14030

abdurrahmansavas@hotmail.com
erdemirh@istanbul.edu.tr
ali_tezcan229@yahoo.co.uk
hediye_seyma@hotmail.com