30.11.2016 Tarihli Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı

İstanbul Üniversitesi Kalite Güvence Yönergesi 6.maddesi "b" fıkrası uyarınca 31.11.2016 tarihinde saat 10:00'da Beyazıt Yerleşkesi Merkez Binada üniversitemiz Kalite Komisyon üyelerinin katılımıyla aşağıdaki konular görüşülmüştür.

1. Rektör Prof. Dr. Mahmut Ak'ın Üniversitemiz Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yapılan çalışmaları değerlendirmesi,

2.Mezun memnuniyet anketlerinin Amfi İstanbul sisteminde yayınlanması,

3.Üniversitemiz YÖK Kalite Kurulu tarafından gerçekleşecek dış değerlendirme süreci için yapılması gereken hazırlıkların belirlenmesi,

konuları tartışıldı.


Galeri