About Us

İstanbul Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü İstanbul Üniversitesi’nin tüm süreçlerinin değerlendirilmesi, geliştirilmesi, bağımsız dış değerlendirme süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmaları planlamak üzere 2016 yılı Ocak ayında kurulmuştur.

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin 23 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası İstanbul Üniversitesi Kalite Komisyonu oluşturulmuştur. İ.Ü Kalite Koordinatörlüğü ise İ.Ü Kalite Komisyonu’nun görevlerini desteklemek ve birimler arasında koordinasyonu sağlamak üzere çalışmalarına devam etmektedir.

İ.Ü Kalite koordinatörlüğünün çalışmaları şu ana başlıklar altında toplanmaktadır;

  • Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi,
  • Kurumsal göstergeleri belirlemek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak,
  • İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve Senatoya sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu kurumun İnternet ortamında ana sayfasında ulaşılacak şekilde kamuoyu ile paylaşmak,
  • Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek,
  • Akademik Birim Kalite Komisyonları ile işbirliği içerisinde çalışmak ve çalışmalarında gerekli desteği sağlamak.ISTANBUL UNIVERSITY’S MISSION

İstanbul University brings together the East and the West; the past and the future; also it is the leading University raising competent individuals who produce beneficial knowledge for our country and humanity.

ISTANBUL UNIVERSITY’S VISION

İstanbul University will become one the leading universities of the world.

ISTANBUL UNIVERSITY’S CORE VALUES

To protect and glorify Atatürk’s principles and the Republic’s Acquisitions
Participation
Respect to the environment and human-being
Absolute harmony with ethical values