Processes

1.1 Genel Sekreterlik Süreci

1.2 Rektörlük Özel Kalem

1.3 İç Denetim Süreci

1.4 Kalite Yönetim Süreci

2.1.Personel İşleri Hizmeti Süreci

2.2.Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetleri Süreci

2.3.Yapı İşleri ve Teknik Hizmet Süreci

2.4.Kütüphane ve Dokümantasyon Hizmetleri Süreci

2.5.İdari ve Mali İşler Hizmeti Süreci

2.6.Strateji Geliştirme Hizmeti Süreci

2.7.Bilgi İşlem Hizmeti Süreci

2.8.Hukuk Müşavirliği Hizmeti Süreci

2.9.Öğrenci İşleri Koordinasyonu Süreci

2.10.Sivil Savunma Hizmeti Süreci

2.11.Yazı İşleri ve Genel Evrak Hizmeti Süreci

2.12.Özel Güvenlik ve Koruma Hizmeti Süreci

2.13.Garaj Hizmeti Süreci

2.14.Basın ve Halkla İlişkiler Hizmeti Süreci