Istanbul University Cerrahpasa Faculty of Medicine

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi eğitim akreditasyonu süreci nasıl başladı?

Fakültemiz 3 Ocak 2012 tarihinde Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu’na (UTEAK) Türkçe ve İngilizce Mezuniyet öncesi programlarında akredite olmak üzere başvuruda bulunmuştur. Başvurumuzun ardından 16 Mart 2012 tarihinde UTEAK fakültemize akreditasyon sürecini tanıtma ve bilgilendirme amaçlı bir kurum ziyareti gerçekleştirmiştir. Bu ziyaretin ardından fakültemiz özdeğerlendirme komisyonu “Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Özdeğerlendirme Raporu” hazırlamış ve 29 Ağustos 2012 tarihinde UTEAK’a sunmuştur. Raporumuzun UTEAK tarafından değerlendirilmesi sonucunda; tanımladığımız bilgi ve belgelere göre temel standartları karşıladığımız saptanmıştır. Bu kapsamda fakültemizin Türkçe ve İngilizce programları 2012 yılı Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Programına dahil edilmiştir ve bu ziyaret 9-13 Aralık 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. UTEAK Fakültemize 30-31 Mayıs tarihlerinde bir ziyaret daha gerçekleştirmiş ve sonrasında 14-15 Haziran 2013 UTEAK ve TEPDAD toplantılarında, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programlarının 2019 yılına kadar akreditasyonuna karar vermiştir.

UTEAK nedir?

Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, 30 Kasım 2011 tarihli YÖK Genel Kurul toplantısında Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programları’nın Akreditasyonu için ulusal bir Kalite Güvence Kuruluşu olarak tanınmıştır.

UTEAK çalışmalarını Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ne (TEPDAD) bağlı olarak gerçekleştirmektedir.

Daha fazla bilgi için Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu Resmi Web Sayfası‘na ve akredite edilen tıp fakültelerinin listesine buradanulaşabilirsiniz.

Akreditasyon nedir ve bize ne sağlayacak?

Tıp eğitim programımızın akreditasyonu, gerekli şartlara, standartlara ve mevzuata uygunluğunun bu konuda yetkilendirilmiş bağımsız kuruluşlar tarafından değerlendirilmesi ve onaylanmasıdır.

Yüksek öğretim sürecinin nitelikli olması, bilginin, çağdaş, sürekli yenilenen ve değişime açık olması ile mümkündür. Bu nedenle, eğitim programlarının bileşenlerinin ve hedeflere ulaşmada kullandığı yöntemlerin belli aralıklarla gözden geçirildiği bir değerlendirmenin yararları yadsınamaz. Ulusal ve uluslararası akreditasyon, sadece kalite güvencesini elde etmek için bir amaç değil, aynı zamanda çağdaş eğitimi yakalamak ve korumak için gerekli değişimleri belirlemekte yararlanılabilecek bir araç olarak da düşünülmelidir.


Haber için tıklayınız.