Istanbul University Faculty of Veterinary


Veteriner hekimliği eğitim kurumları ve programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye’de veteriner hekimliği eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren, YÖK tarafından yetkilendirilen, Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK), 11-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında, ulusal akreditasyon çalışmaları kapsamında, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesini ziyaret etmiş, Program Değerlendirme Takımları tarafından değerlendirme çalışmaları yapmış ve hazırlanan raporlar Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Akreditasyon Komitesi (VAK)’ne sunmuştur.

VEDEK Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi uyarınca 30 Eylül 2015 Çarşamba günü VEDEK Merkezinde gerçekleştirilen VAK toplantısında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin VEDEK tarafından ulusal akreditasyonun uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.

Haber için tıklayınız. 

Gallery