Dokümanlar

1 İstanbul Üniversitesi Stratejik Planlama Eğitim Çalışması Kitapçığı
2 Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu DPT – Haziran 2004 (2. sürüm)
3 Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği (23.07.2015)
4 İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtma Müdürlüğü Stratejik Planlama Eğitim Raporu
5 Stratejik Plan Yazımında Kullanılan Bazı Tanımlar ve Kod Kullanımı Açıklamaları
6 Stratejik Plan Yazım Formu Örneği
7 İstanbul Üniversitesi Stratejik Planı 6. Stratejik Alanı
8 Planlama Birimlerinin “Hedeflerine Bağlı Performans Göstergelerini ve Yıllık Planlarını” Oluştururken İzlenmesi Gereken Yol ve Uyulması Gereken İlkeler
9 Planlama Birimlerinin “Stratejik Planlarını” Oluştururken İzlemesi Önerilen Genel Yaklaşım ve İlkeler
10 Avrupa Üniversite Birliği-2013 Yılı Ek Değerlendirme Raporu Tam Metin Türkçe
11 Avrupa Üniversite Birliği-2013 Yılı Ek Değerlendirme Raporu Özet Türkçe
12 Avrupa Üniversite Birliği-2010 Yılı Değerlendirme Raporu Özet Türkçe
13 İstanbul Üniversitesi Kurum İçi Değerlendirme Raporu-Özet
14 Institutional Evaluation Programme (EUA) / Istanbul University / May 2013
15 Institutional Evaluation Programme (EUA) / Istanbul University / August 2010
16 İstanbul Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı
17 Yükseköğretim Kurulu 2016-2020 Stratejik Planı
18 İstanbul Üniversitesi 2019 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu
19 İstanbul Üniversitesi 2020 Yılı Kurumsal İzleme Raporu