Hakkımızda

İstanbul Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü İstanbul Üniversitesi’nin tüm süreçlerinin değerlendirilmesi, geliştirilmesi, bağımsız dış değerlendirme süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmaları planlamak üzere 2016 yılı Ocak ayında kurulmuştur.

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin 23 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası İstanbul Üniversitesi Kalite Komisyonu oluşturulmuştur. İ.Ü Kalite Koordinatörlüğü ise İ.Ü Kalite Komisyonu’nun görevlerini desteklemek ve birimler arasında koordinasyonu sağlamak üzere çalışmalarına devam etmektedir.

İ.Ü Kalite koordinatörlüğünün çalışmaları şu ana başlıklar altında toplanmaktadır;

  • Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi,
  • Kurumsal göstergeleri belirlemek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak,
  • İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve Senatoya sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu kurumun İnternet ortamında ana sayfasında ulaşılacak şekilde kamuoyu ile paylaşmak,
  • Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek,
  • Akademik Birim Kalite Komisyonları ile işbirliği içerisinde çalışmak ve çalışmalarında gerekli desteği sağlamak. Kalite Politikası’nı tam ekran görüntüleyebilmek için tıklayınız.İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NİN MİSYONU
Doğu ile Batıyı, geçmişle geleceği buluşturan İstanbul Üniversitesi; ülkemize ve insanlığa yararlı bilgi üreten ve yetkin bireyler yetiştiren öncü üniversitedir.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NİN VİZYONU
İstanbul Üniversitesi, dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olacaktır.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NİN TEMEL DEĞERLERİ
Evrensel ve etik kurallar ile insan hakları, demokrasi ilkeleri ve bilimin önderliği,Dünyanın öncü üniversitelerinden biri olarak bugüne ve geleceğe katkı sağlamak,Ulusal ve uluslararası kurumlara güncel bilgi ve teknoloji üretmek ve öncelikli tercih edilen bireyler yetiştirmek,Toplumsal duyarlılık ilkesiyle hareket etmek, toplumun vicdanı ve sesi olarak duyarlı davranmak, Paydaş memnuniyetini esas alarak ekip çalışması içinde başarıya odaklanmak