Belgeler

 1    İstanbul Üniversitesi Stratejik Planlama Eğitim Çalışması Kitapçığı         
 2    Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu DPT – Haziran 2004 (2. sürüm)         
 3    Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği (23.07.2015)         
 4    İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtma Müdürlüğü Stratejik Planlama Eğitim Raporu         
 5    Stratejik Plan Yazımında Kullanılan Bazı Tanımlar ve Kod Kullanımı Açıklamaları         
 6    Stratejik Plan Yazım Formu Örneği         
 7    İstanbul Üniversitesi Stratejik Planı 6. Stratejik Alanı         
 8    Planlama Birimlerinin “Hedeflerine Bağlı Performans Göstergelerini ve Yıllık Planlarını”
Oluştururken İzlenmesi Gereken Yol ve Uyulması Gereken İlkeler      
   
 9    Planlama Birimlerinin “Stratejik Planlarını” Oluştururken İzlemesi Önerilen Genel Yaklaşım
ve İlkeler  
       
10    Avrupa Üniversite Birliği-2013 Yılı Ek Değerlendirme Raporu Tam Metin Türkçe         
11    Avrupa Üniversite Birliği-2013 Yılı Ek Değerlendirme Raporu Özet Türkçe         
12    Avrupa Üniversite Birliği-2010 Yılı Değerlendirme Raporu Özet Türkçe         
13    İstanbul Üniversitesi Kurum İçi Değerlendirme Raporu-Özet         
14     Institutional Evaluation Programme (EUA) / Istanbul University / May 2013         
15    Institutional Evaluation Programme (EUA) / Istanbul University / August 2010         
16     İstanbul Üniversitesi 2014-2018 Stratejik Planı         
17    Yükseköğretim Kurulu 2016-2020 Stratejik Planı