Süreçler

1.1 Senato ve Yönetim/Disiplin Kurulu Süreci

1.2 Hedef Belirleme ve Yönetim Süreci

1.3 İç Denetim Süreci

1.4 Ölçme Analiz ve İyileştirme Süreci
2.1.Personel İşleri Hizmeti Süreci

2.2.Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetleri Süreci

2.3.Yapı İşleri ve Teknik Hizmet Süreci

2.4.Kütüphane ve Dokümantasyon Hizmetleri Süreci

2.5.İdari ve Mali İşler Hizmeti Süreci

2.6.Strateji Geliştirme Süreci

2.7.Bilgi İşlem Hizmetleri Süreci

2.8.Hukuk Hizmetleri Süreci

2.9.Öğrenci İşleri Koordinasyon Süreci

2.10.Satınalma Süreci

2.11.Yazı İşleri ve Genel Evrak Hizmeti Süreci

2.12.Özel Güvenlik ve Koruma Hizmeti Süreci

2.13.Ulaştırma Hizmetleri Süreci

2.14.Basın ve Halkla İlişkiler Hizmeti Süreci