İ.Ü. Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü Lisans Programı MÜDEK'ten akredite edilmiştir.

 Fakültemizin sürdürdüğü kalite ve akreditasyon çalışmalarına yeni ve önemli bir başarı daha eklenerek, İÜ Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü akredite edildi.

Kimya Mühendisliği Bölümü lisans programının akreditasyon süreci Ocak 2014’te MÜDEK’e (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) yapılan başvuru ile başladı. Temmuz 2014’te sunulan Öz Değerlendirme Raporu’nun kabul edilmesiyle devam eden süreç, MÜDEK Değerlendirme Takımının Mart 2015 de gerçekleştirdiği kurum ziyareti ile başarıyla tamamlandı.

Bu değerlendirme ziyareti çerçevesinde Değerlendirme Takımı, başta İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak olmak üzere, İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Murat, İÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Tanyolaç, İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Bilgin, İÜ Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve öğrencileri ile görüşmeler yaparak 3 gün boyunca bölümde ayrıntılı incelemelerde bulundular.

Bu değerlendirme ziyareti ve sonrasında yapılan değerlendirmeler sonucunda,   1 Temmuz 2015 tarihinde MÜDEK tarafından yapılan açıklama ile İÜ Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Lisans programı akredite edilerek İÜ Kimya Mühendisliği Bölümü’ne EUR-ACE etiketi verildi. Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE)  tarafından verilen EUR-ACE etiketi, bu belgeye sahip bir eğitim programının, mühendislik eğitimi için Avrupa ölçeğinde öngörülen bütün koşul ve ölçütleri eksiksiz yerine getirdiğini gösteriyor.

İÜ Kimya Mühendisliği Bölümü’nün sahip olduğu bu akreditasyon aynı zamanda,  Amerika Birleşik Devletleri Mühendislik ve Teknoloji Akreditasyon Kurulu (ABET) ve Japon Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Kurulu da dâhil olmak üzere Dünyadaki 16 farklı akreditasyon kurulu tarafından da tanınıyor.Haber için tıklayınız. 
Galeri