İstanbul Üniversitesi Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci Tamamlandı

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen İstanbul Üniversitesi’nin Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci kapsamında Değerlendirme Takım Üyeleri, 14-17 Şubat 2017 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Değerlendirme Takım Üyeleri, İstanbul Üniversitesi’nin Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci kapsamında ilk olarak İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Üniversitesi geçmiş kalite yolculuğunu ayrıntılı bir şekilde açıklayarak İstanbul Üniversitesi’nin önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planladığı stratejik hedefleri değerlendirme takımıyla paylaştı.

Toplantının ardından Değerlendirme Takım Üyeleri, İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak eşliğinde Tarihi İÜ Rektörlük Binası’nı gezdiler ve binanın tarihçesi hakkında bilgi aldılar.

Değerlendirme Takım Üyeleri Öğrencilerle de Bir Araya Geldi

Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci kapsamında Değerlendirme Takım Üyeleri iki gün boyunca İstanbul Üniversitesi’ndeki fakülteleri, meslek yüksekokullarını ve idari birimleri ziyaret ederek akademik personel ve öğrencilerle görüştüler.

Değerlendirme Takımı Üyeleri, ilgili birimin yetkilileri ile bir araya gelerek 2016 yılında yapılan akademik ve idari işleyişe ve eğitim-öğretim faaliyetlerine dair bilgi aldılar. Değerlendirme Takımı Üyeleri ayrıca 2017 yılında yapılması planlanan çalışmaları da değerlendirdi.

Kurumsal Dış Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Değerlendirme Takım Üyeleri’nin İstanbul Üniversitesi’nde iki gün boyunca yaptıkları ziyaretler sonrasında düzenlenen Kurumsal Dış Değerlendirme Toplantısı, 17 Şubat 2017 tarihinde İÜ Rektörlük Binası Senato Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Değerlendirme Takımı Kaptanı Prof. Dr. Üstün Ergüder, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve İÜ Kalite Koordinatörlüğü’ne teşekkür ederek konuşmasına başladı. Prof. Dr. Ergüder, İÜ Kalite Koordinatörlüğü tarafından çok iyi ağırlandıklarını belirterek, “Bu kalite süreci bir denetleme süreci değildir. Bu bir değerlendirme sürecidir. Aslında bu sürece meslektaşlar tarafından üniversiteye tutulan bir ayna gibi bakabiliriz” dedi.

İstanbul Üniversitesi’ndeki Kalite Koordinatörlüğü Önemli Bir Atılım

Kalite Kurulu’nun verdiği belgelerden bakarak İstanbul Üniversitesi’ni dört başlık altında değerlendirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Ergüder, “Kalite güvence sistemi var mı?, Eğitim öğretim sistemi nasıldır?, Araştırma ve Geliştirme konusunda neler yapılıyor? ve Üniversitede yönetim süreci nasıldır? şeklinde dört başlık altında üniversiteyi değerlendirdik. İstanbul Üniversitesi’nin ilan edilmiş bir kalite politikası var. Rektörlüğün Kalite Koordinatörlüğü’nü kurmasını ve böylesine yoğun faaliyetler sürdürülmesini takdirle karşıladık. Merkezi olarak bir kalite sistemi yerleştirilmesi çok önemli bir atılım. Diğer bir önemli nokta ise kalite güvence sistemi üzerinde atama ve yükseltme kriterlerinin üniversite misyon ve hedefleri ile uyum içerisinde olduğunu gördük” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Ergüder, akademik birimlerde gözlenen güçlü öğretim elemanı – öğrenci ilişkisinin birimlerdeki danışmanlık hizmetinin etkin olarak sürdürüldüğünün bir göstergesi olduğunu belirterek, “Bazı fakültelerde mezunları izleme süreci de güçlü bir şekilde sürdürülüyor. Bunu tüm üniversiteye yayma çabalarını da takdirle karşıladık” ifadelerini kullandı.

Araştırma çalışmalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi için etkin bir sistem kullanıldığını da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Ergüder, “Üniversitede araştırmacıların faaliyetlerinin desteklendiği çeşitli mekanizmalar olmakla beraber bu yapının daha da güçlendirilmesi beklenmektedir. İstanbul Üniversitesi’nin araştırma faaliyetlerinin izlendiği ulusal ve uluslararası sıralamalara göre Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasında yer aldığı görülmektedir” şeklinde konuştu.

İstanbul Üniversitesi’nin coğrafi olarak çok dağınık ve tarihsel olarak çok farklı bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ergüder, “Kurum stratejik hedeflerine ulaşmayı nitelik ve nicelik olarak güvence altına alan yönetsel bir idari yapılanmaya sahiptir. Ayrıca üniversitenin insan kaynakları, mali kaynaklar ve taşınır ve taşınmaz kaynakların tümünün yönetimine yönelik olarak kullandığı bilişim alt yapısı kalite güvence sistemi için önemli bir araçtır. Üniversitenin çeşitli iletişim kanallarını kullanarak yürüttüğü faaliyetlerle ilgili bilgileri kamuoyu ile paylaşma konusunda da etkili olduğunu düşünüyoruz. Üniversite kalite güvence sitemini, mevcut yönetimi ve idari sistemini yöneticilerinin liderlik özelliklerinin ve verimliliklerini ölçme ve izlemeye yönelik imkân tanıyacak şekilde tasarlamıştır” ifadelerini kullandı.

Geliştirilmesi Gereken Konularda Çalışmalar Devam Edecek

Değerlendirme Takımı Kaptanı Prof. Dr. Üstün Ergüder’in değerlendirmelerinin ardından İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak da kısa bir konuşma yaptı. İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, bu süreçte aslında İstanbul Üniversitesi’nin bir fotoğrafının çıkarıldığını belirterek, “Olumlu olarak yapılan tüm görüşler için çok teşekkür ederiz. Elbette geliştirilmesi düşünülen konuları da dikkate aldık ve bu konulardaki çalışmalarımızı da sürdüreceğiz. Bu süreçte emeği geçen tüm üniversite mensuplarına ve değerli kalite komisyonu üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

İstanbul Üniversitesi’ne ziyarette bulunan Değerlendirme Takım Üyeleri arasında Değerlendirme Takımı Kaptanı Prof. Dr. Üstün Ergüder ile birlikte Öznur Oğuzoğlu, Doç. Dr. Yücel Özmen, Prof. Dr. Sultan Taşçı, Prof. Dr. Erdal Emel ve Prof. Dr. Mehmet Barış Özerdem yer aldı.

İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü