İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nün Akreditasyon BaşarısıFen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından 5 yıl süre ile akredite edilen İÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü FEDEK Akreditasyon Töreni, 16 Ekim 2017 tarihinde İÜ Rektörlük Binası Doktora Salonu’nda gerçekleştirildi.

Değerlendirme takımının sonuç raporu ve yetkinlik önerisi ile FEDEK’in ilgili kurul raporları sonucunda FEDEK tarafından İÜ Edebiyat Fakültesi’nin Sosyoloji Bölümü’ne 18 Mayıs 2017 ve 30 Eylül 2022 tarihlerini kapsayan süreçle akreditasyon verildi.

Törende açılış konuşmalarını İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, FEDEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sermin Örnektekin, İÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi ve İÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Coşkun yaptılar.

“Üniversiteler Uluslararası Öğrenciler Tarafından Daha Fazla Tercih Edilecek”

FEDEK ve Akreditasyon hakkında bilgi veren FEDEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sermin Örnektekin konuşmasında şunları ifade etti: “Akreditasyon sürecinin katkılarına baktığımızda üniversiteler iç değerlendirme, stratejik planlama, dış değerlendirme ile kendini tanıma imkânı kazanacak,  ulusal ve uluslararası akademik dünya tarafından daha iyi tanınacaktır. Bilimsel çalışmalara, ulaşma ağlarına dâhil olma ve başarılı çalışmaları örnek alma imkânı ile üniversiteler uluslararası öğrenciler tarafından daha fazla tercih edilecektir.”


FEDEK’in amacını Fen-Edebiyat Fakültesi programlarında eğitim öğretim, araştırma ve topluma hizmeti ilerletmek olarak ifade eden Prof. Dr. Örnektekin, “Böylece daha iyi eğitilmiş, niteliği yükseltilmiş bireyler yetiştirerek toplum refahının ileri götürülmesi hedeflenmiştir. Bu amaca ulaşmak için FEDEK, mezunlarına lisans derecesi veren Fen-Edebiyat Fakültesi Programları’nın değerlendirilmesi için ayrıntılı bir program düzenler ve uygular. İlgili kurumları eğitim öğretimin değerlendirilmesi alanında bilgilendirir. Fen-Edebiyat Fakültesi programlarının eğitim öğretim araştırma ve topluma hizmet niteliğinin iyileşimini belgelendirerek teşvik eder” şeklinde konuştu.

İÜ Edebiyat Fakültesi’nin Sosyoloji Programı’na 5 yıl süreyle akreditasyon verildiğini belirten Prof. Dr. Örnektekin İstanbul Üniversitesi’ni kutlayarak konuşmasına şu şekilde devam etti: “Bu süreç 18 Mayıs 2017 ve 30 Eylül 2022 tarihlerini kapsamaktadır. İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi ve Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Coşkun’u sosyoloji programını dünya standartlarına taşıdıkları ve kalite kültürünü tüm öğrenci ve personelleriyle paylaşarak uyguladıkları için kutlarız.”

“Üretim Odaklı Çalışmak İstiyoruz”


Konuşmasında üretim odaklı çalışmak istediklerini belirten İÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Coşkun, “İstanbul Üniversitesi Araştırma Üniversitesi seçildi. Sosyoloji Bölümü olarak üniversite yönetiminin ciddi desteğiyle araştırma merkezini hayata geçirdik. Bundan sonrasını biraz altyapı çalışması olarak görüyoruz. Hesabın toparlanmasından eksiklerin giderilmesine kadar bundan sonra daha ziyade üretim odaklı çalışmak istiyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Sosyoloji Bölümü Tüm Bölümlerimize Örnek Oldu”


İÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi ise konuşmasında Sosyoloji Bölümü’nün yapmış olduğu akreditasyon çalışmasının bütün bölümlere örnek olduğunu belirterek, “Sosyoloji bölümünün geçirdiği süreç Edebiyat Fakültesi’nde bize önemli bir yük de getirmiş oldu. Biz yaklaşık 44 programımızdan birisini hayata geçirdik, geriye kaldı 43. Bu 43 programın hepsi muhtemelen aktive olmak için çalışmalarına başladı. Birkaç bölümümüz öncelikli olarak tüm programlarımızın aktif olması için en azından zihinsel süreci başlattı. Rektörlüğümüzün desteği ile Edebiyat Fakültesi olarak üstümüze düşen hususları yerine getirmeye çalışıyoruz. Çok ciddi bir çalışmayla bu işi kurtaran ve bu etkinliği alan Sosyoloji Bölümü’nü kutluyorum. Bütün bölümlerimize örnek oldu.  İnşallah hepimiz fakülte olarak bu dereceye ulaşacağız” şeklinde konuştu.

“Kalite Çalışmaları En Büyük Rehberimiz”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, FEDEK yönetimine teşekkürlerini sunarak şunları ifade etti: “Üniversitemizde nitelikli eğitim yapma, sürdürme, kalite süreçlerini takip etme ve süreç yönetimini izleme anlamında çok ciddi bir gayret içerisindeyiz. Türkiye’de yükseköğretimin gündemine süreç yönetimi, kalite yönetimi düştüğü andan itibaren Üniversitemiz hep bu çalışmaların merkezinde ve içinde oldu. Tüm çalışmaların topluma temas eden, toplumun ihtiyaçlarını gören, onlara çözüm önerileri getiren, uygulama kabiliyeti olan fikirler olmasına dikkat ediyoruz. Burada en büyük rehberimiz hiç şüphesiz ki bu kalite çalışmaları olacak. Çünkü kalite çalışması disiplinli, planlı programlı hareket etmek ve çalışmanın süreçlerini belirlemek demektir. Onları uygulamaya koymak, koyarken kontrol etmek ve ortaya çıkan aksaklıkları da önerilerle pekiştirmek, bu süreci tekrar başa döndürüp önerilerin uygulandığını izlemektir.”


Bu döngü içerisinde işleri takip etmenin gerektiğini hem teorik çalışmalardan hem de eğitim süreçleri ve uygulamalarla görmüş olduklarına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Mahmut Ak, “Bu alanda siz değerli dernek üyelerimizin tecrübesine bizim nihai ihtiyacımız var. Bizim yaptığımız şeyler kendi penceremizden gördüğümüz şeylerdir. İşin özü biz ülkemizin gündemine kaliteyi koymuş olduk ve iyi iş ilerlettiğimizi biliyoruz. İstanbul Üniversitesi mensubu olarak hem geleneği taşımak hem de güncel bilgiyi takip etmek anlamında güzel şeyler yaptığımızın bilincindeyiz; ama çıktı odaklı işler yapma anlamında bu süreç bize çok şey kattı. Oluşturduğumuz eğitim notlarının, gerçekleştirilen yayınların ya da sürdürülen projelerin topluma dokunan tarafı olmazsa hepsinin masada kaldığını gördük. Bu itibarla sosyoloji bölümümüze öncülük ettiği için çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Akreditasyon Töreni, FEDEK Akreditasyon Belgesi’nin takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.

İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü