İÜ İşletme Fakültesi, Türkiye’deki devlet üniversitelerinin işletme fakülteleri arasında ilk AACSB akreditasyonu alan fakülte oldu.

Akreditasyon, bir eğitim kurumunun kaliteli programlar sunma yetisinin o eğitim kurumu dışındakilerce gözden geçirilmesini içeren ve gönüllük esasına dayalı, hükümet dışı bir süreçtir. Akreditasyon kapsamında yapılan gözden geçirmeler öz-değerlendirme, meslekdaş gözüyle inceleme, komite incelemeleri ve detaylı stratejik planların geliştirilmesini kapsar. Bu süreçte aynı zamanda eğitim kurumunun misyonu, öğretim üyelerinin özellikleri ve ders içerikleri de incelenir.

Uluslararası AACSB (AACSB International—The Association to Advance Collegiate Schools of Business) işletmecilik eğitiminin gelişmesine adanmış eğitim kurumları, işletmeler ve diğer kuruluşların üye olabildiği kâr amacı gütmeyen küresel bir organizasyondur. AACSB Akreditasyonu; lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde işletme ve muhasebe programları için uluslararası tanınılırlığı olan,  uzmanlaşmış ve profesyonel bir tanımlamadır. 1916’da kurulmuş olup işletme alanında yüksek öğretimde en uzun süredir verilmekte olan ve tüm dünyada en çok talep edilen akreditasyondur. AACSB akreditasyonuna sahip okulların önceden belirlenmiş, ulaşılması güç ve sürekli meslekdaş gözüyle incelemeye tabi tutulan kalite standartlarına uymaları gerekmektedir. AACSB akreditasyonuna sahip kurumlar kalite ve sürekli gelişim için çaba gösterdiklerini çok yoğun bir gözden geçirme sürecinden geçerek kanıtlamışlardır. AACSB akreditasyonu alınabilmesi bir işletme fakültesinin hem yöneticileri hem öğretim üyeleri hem de idari personelinin katılımını gerektirmektedir. Günümüzde, AACSB akreditasyon standartları bir işletme fakültesinin misyonunu, faaliyetlerini, öğretim üyesi özelliklerini ve bunların kuruma katkılarını, programlarını ve diğer önemli noktalarını değerlendirmede temel oluşturur.

AACSB akreditasyonu öğrencilere ve velilerine ilgili işletme fakültesinin en üst kalitede eğitim sağladığını garanti eder. Akreditasyon aynı zamanda işverenlere o kurumun mezunlarının işle alındıkları ilk günden itibaren iş hayatına hazır olmalarını sağlar. Bunlara ilave olarak, AACSB akreditasyonu başarılı öğrencileri cezbetmek, araştırma imkanlarını arttırmak ve uluslararası tanınmayı sağlamak suretiyle öğretim üyelerine de yarar sağlamaktadır. Aralık 2010 itibarı ile, dünyada 38 ülkede 607 kurum AACSB akreditasyonuna sahiptir.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi AACSB akreditasyonu için başvurmuş ve 2006 yılında akreditasyon alabilmek için yerine getirilmesi gerekenleri içeren Akreditasyon Planını göndermiştir. Ve bu plan kapsamında yıllık ilerlemeyi açıklayan “Yıllık İlerleme Raporları” hazırlanmıştır. 

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, tüm dünyadaki işletme fakültelerini akredite eden önemli bir kuruluş olan The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) (ABD) tarafından akredite edildi. Böylece İÜ İşletme Fakültesi, Türkiye’deki devlet üniversitelerinin işletme fakülteleri arasında ilk AACSB akreditasyonu alan fakülte oldu.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, tüm dünyadaki işletme fakültelerini akredite eden önemli bir kuruluş olan The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) (ABD) tarafından akredite edildi. Böylece İÜ İşletme Fakültesi, Türkiye’deki devlet üniversitelerinin işletme fakülteleri arasında ilk AACSB akreditasyonu alan fakülte oldu.İÜ İşletme Fakültesi, AACSB’nin akreditasyon için öngördüğü bütün standartları başarı ile yerine getirerek akreditasyon sürecini tamamladı ve dünyanın elit işletme fakülteleri arasında yerini aldı. Bu akreditasyon, İÜ İşletme Fakültesi’nin Lisans, Yüksek Lisans, Doktora programları ile birlikte İşletme İktisadı Enstitüsü’nün MBA, Executive MBA ve MS programlarını kapsıyor.Haber için tıklayınız. 
Galeri